❤️深夜福利app导航

❤️深夜福利app导航

治头痛,热中风,止崩漏、赤白带,血闭能通,散目中痒,止痢消瘕,治风通用,定心腹血痛,尤可外治各疮痈痔漏,消毒生肌,杀蛇虫,此药可为臣使,未可恃之为君,只外治可以为君耳。然不独退骨中之火,即肌肤之火,未尝不其泻之也。

泽泻更能入于水之中,以补火之不足;入于火之中,以泻水之有余。用之补则补,用之泻则泻,用之散则散,用之收则收,要在人善用之,乌得以酸收二字而轻置之哉。

益血生精,和气,可染鬓发。肾气交于心,而君火旺。

 所用桑叶,必须头次为妙,采后再生者,功力减半矣。曰∶吾前言赤肿,即发别名,非满身肿起为赤肿也。

 夫郁金乃入血分之气药,其血症,正因血之上行,皆属于内热火炎。乃攻坚之药,可为佐使,而不可久用。

错认鼠粪为两头尖,谁知是草木之药,生在陇右。古人用破故纸,必用胡桃者,正因其性过于燥,恐动相火,所以制之使润,或问补骨脂既不可轻用,而青娥等丸,何以教人终日吞服,又多取效之神耶?

Leave a Reply