No4300女神小果冻儿圣诞主题私房性感红色服饰半脱秀火辣身材诱惑写真48P小果冻儿秀人网

No4300女神小果冻儿圣诞主题私房性感红色服饰半脱秀火辣身材诱惑写真48P小果冻儿秀人网

因肺移燥者,由燥邪乘肺,肺与大肠为表里,表分受邪,渐及里分,其势自然。气化行于内,从溺管而出水气。

因元气将绝而致者,盖以元阳将绝,群阴顿起,阻其升降交接之机,其人或大汗自汗出,或气喘唇青,或腹痛囊缩,或爪甲青黑,或头痛如劈,目皆欲裂,耳肿喉痛,种种病情,皆宜大剂回阳降逆,十中亦可救二三,如吴萸四逆汤,白通汤之类。 若见洪大细数,或弦,或紧,或劲,或如击石,或如粗绳,或如雀啄、釜沸,皆死亡之候。

 鼻属土,而青色堪惊。仲景太守《伤寒》一书,太阳太阴、少阳少阴、阳明厥阴六经,亦不过借天道之流行,暗合人身之度数,藉病谈机而已。

近来市习,心胃莫分,一味行气破滞,并不察究阴阳,往往误事,一概委之天命,而人事之当尽,又不可废乎。过于悲哀者,损肺阳,肺中之阴自盛,即为客邪,上乘而为白翳障雾。

 沉、迟、细、微与虚、弱,亦未[1]人原本作"入",据文义改。 其人定多烦躁,声音响亮,渴欲饮冷,吐痰干黄,脉或洪大细数。

种种不一,务宜一治咳嗽,声如洪钟。因内伤而致者,或饮食伤中,克伐过度;或房劳损阳,过于滋阴;或思虑用心过度;或偶感外邪,过于发散,以致元阳外越,或现斑点,或现通体紫红。

Leave a Reply