No140凌之领家有女初长成写真集39P凌之爱尤物

No140凌之领家有女初长成写真集39P凌之爱尤物

方有执曰:伤寒脉浮紧者,寒多风少之谓也。太阳病未解,当见未解之脉,今不见未解之脉,而阴阳脉俱停,三部沉伏不见;既三部沉伏不见,则当见可死之证;而又不见可死之证,是欲作解之兆也。

桂枝治风,麻黄治寒,青龙兼治风寒,不拘时候,施与脉证相对者,无不应手而愈。郑重光曰:此辨阳明伤寒之外证,不发热而恶寒,起自伤寒也。

 且经文只云手之太阴阳明,足之太阳少阴,为上下部,言肺高而肾下,子母相望之意。此盖仲景戒人不可轻下之意。

 以无太、少二经证,故知此属阳明,以脉弱,故宜微和,至六日以下,乃历叙可攻、不可攻之节度也。又曰:足经自足上行胸腹头背,主一身之大纲,故寒邪入之,即见于其经,若手经第行于胸手,不能主一身之大纲也。

故人之鼻洞涕出不收者,颃颡不开,分气失也。然其脉,关上不沉紧而浮,则是所结之热亦浅,未可峻攻也,故以大黄黄连泻心下痞,而复恶寒汗出者,附子泻心汤主之。

胸虚邪陷,则为气上冲,桂枝汤证也。恶寒者,为寒所伤,故恶之也。

Leave a Reply