No691Tina和代子模特合集67PTina秀人网

No691Tina和代子模特合集67PTina秀人网

又煮白合银,口含须臾,色如金。四月实,实兑黄中黑。

不知此发审取是何物?肉∶味辛,平,无毒。

主治消渴,少气,令人耐寒。治伤寒中风头痛,解肌发表出汗,开腠理,治金疮,止痛,胁风痛。

今人呼名秃菜,即是蓄音之讹。齿∶主小儿惊痫,五月五日取。

其屎两头尖,专治劳复。今此鲍鱼乃是鱼,长尺许。

李云此虫形长五六寸,状如大蛩,夏月登树鸣,冬则蛰,今人呼为飞虫也,恐不必是马陆尔。处处有此,惟供生食。

Leave a Reply